Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de căsătorie

Atenţie! Actele de stare civilă ale cetăţenilor români (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces) întocmite în străinătate au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române. Cetăţenii români au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la primirea certificatului sau a extrasului de stare civilă, să solicite transcrierea acestor acte.

Important: Toate documentele trebuie prezentate in original + două fotocopii!!!

În baza noilor reglementări prevăzute de Legea 201 din 21.06.2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, misiunile diplomatice ale României în străinătate vor elibera certificate de naştere, respectiv de căsătorie româneşti, în urma înscrierilor actelor de stare civilă străine.

Pentru recunoaşterea în România a unei căsătorii încheiate în Regatul Danemarcei şi înscrierea în registrele de stare civilă române a căsătoriei înregistrate în Regatul Danemarcei, prin intermediul Ambasadei României la Copenhaga, soţul cetăţean român va depune personal, la ghişeu, următoarele acte:

Pentru căsătoriile încheiate înainte de 1 octombrie 2011:

  • Declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei alte cereri de acest gen -se completează de către soţul cetăţean român;
  • Certificatul de căsătorie - în original  eliberat de autorităţile daneze şi apostilat de către Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei (tel. 0045/33921233) + 2 fotocopii;
  • Traducerea legalizată în limba română a certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile daneze - în original + 2 fotocopii,
  • Toate certificatele de căsătorie trebuie sa fie traduse in limba romana, astfel vă rugăm să vă adresaţi fie unui traducător autorizat de statul danez (caz in care va trebui aplicata apostila de la Haga pe traducere), fie unui traducator autorizat din Romania (caz in care va fi suficienta incheierea de legalizare a traducerii). Daca efectuati traducerea certificatului de căsătorie străin la un traducător autorizat din Romania, nu va mai fi necesară apostilarea acesteia, fiind suficientă incheierea de legalizare a traducerii.
  • Documentele de identitate valabile (care nu au expirat) şi în original ale ambilor soţi (paşaport cu domiciliul în străinatate şi cardul galben de asigurări medicale -sygesikringsbevis -, sau cartea de identitate românească) + 2 fotocopii;
  • Certificatele de naştere ale ambilor soţi în original + 2 fotocopii (daca unul dintre soti este cetatean strain certificatul acestuia trebuie tradus in limba romana de catre un traducator autorizat).
  • Dacă certificatul de căsătorie danez semnat și ștampilat este însoțit de formularul standard multilingv cu toate cele 9 pagini (completat și ștampilat la pagina 4 de autoritățile daneze) atunci acesta nu mai trebuie apostilat, tradus și legalizat.
  • Dacă a mai fost căsătorit cetățeanul român trebuie obligatoriu să prezinte certificatul de naștere cu toate mențiunile existente pe marginea actului de naștere.
  • ATENTIE!!! CERTIFICATELE DE CASATORIE INDIFERENT CA SUNT IN LIMBA DANEZA SAU ENGLEZA TREBUIE APOSTILATE IN ORIGINAL CONFORM CONVENTIEI DE LA HAGA, LA MINISTERUL DE EXTERNE DANEZ, ULTERIOR TRADUSE IN LIMBA ROMANA LA UN TRADUCATOR AUTORIZAT (TREBUIE TRADUS ATAT CERTIFICATUL CAT SI APOSTILA DE PE VERSO) SI ULTERIOR APOSTILAT LA MINISTERUL DE EXTERNE DANEZ (DACA TRADUCATORUL ESTE ACREDITAT IN DANEMARCA).

Traducerea în limba română a certificatului de naştere efectuată de un traducător autorizat + 2 fotocopii, în cazul în care unul dintre soţi nu este cetăţean român şi nu are un certificat de naştere românesc. Traducerea şi certificatul de naştere străin vor fi apostilate de către Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei (tel. 0045/33921233). Certificatele de naştere ale soţilor cetaţeni străini nu se traduc la Ambasada României la Copenhaga. Daca efectuati traducerea certificatului de naştere străin la un traducător autorizat din Romania, nu va mai fi necesară apostilarea acesteia, fiind suficientă incheierea de legalizare a traducerii.

Pentru căsătoriile încheiate după data de 1 octombrie 2011 sunt necesare toate documentele de mai sus, cu menţiunea că este necesară prezenţa la ambasadă a ambilor soţi; aceştia vor semna o declaraţie pe proprie răspundere privind regimul matrimonial, declaraţie care nu presupune costuri suplimentare.

 

- Inscrierea certificatului de casatorie in registrele de stare civila romanesti nu este supusa taxelor consulare.

IMPORTANT

 

Numele de familie din timpul căsătoriei şi după desfacerea căsătoriei

 

Prevederi ale Codului civil

 

Alegerea numelui de familie Art. 282 
Viitorii soti pot conveni sa isi pastreze numele dinaintea casatoriei, sa ia numele oricaruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un sot poate sa isi pastreze numele de dinaintea casatoriei, iar celalalt sa poarte numele lor reunite. 

Schimbarea numelui de familie Art. 311 
(1) Sotii sunt obligati sa poarte numele declarat la incheierea casatoriei. 

(2) Daca sotii au convenit sa poarte in timpul casatoriei un nume comun si l-au declarat potrivit dispozitiilor art. 281, unul dintre soti nu poate cere schimbarea acestui nume pe cale administrativa decat cu consimtamantul celuilalt sot. 

Numele de familie dupa casatorie Art. 383 
(1) La desfacerea casatoriei prin divort, sotii pot conveni sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei. Instanta ia act de aceasta intelegere prin hotararea de divort. 
(2) Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soti sau de interesul superior al copilului, instanta poate sa incuviinteze ca sotii sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei, chiar in lipsa unei intelegeri intre ei. 
(3) Daca nu a intervenit o intelegere sau daca instanta nu a dat incuviintarea, fiecare dintre fostii soti poarta numele dinaintea casatoriei. 

Scrierea numelui în actele şi certificatele de stare civilă

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (actualizată la 18.04.2012)

 

Numele de familie şi prenumele se scriu ca în actul de identitate şi certificatele de stare civilă. Dacă există diferenţe (litere, diacritice şi/sau cratimă) între numele de familie şi/sau prenumele din actul de identitate şi cele din certificatul de naştere sau certificatul de căsătorie, atunci numele de familie şi prenumele se scriu ca în actul de naştere şi certificatul de naştere, respectiv actul de căsătorie şi certificatul de căsătorie, iar numele şi prenumele din actul de identitate se corectează. Dacă există dubii cu privire la corectitudinea numelui şi/sau prenumelui din certificatul de naştere sau certificatul de căsătorie, se efectuaeză o verificare în registrul de naşteri.

 

Numele de familie şi prenumele formate din mai multe nume se scriu cu cratimă. Cratima nu este decât un element de legătură.

 

Totodată, dacă nu vă puteţi deplasa în România personal pentru a solicita transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile daneze, se poate împuternici prin PROCURĂ o persoană de încredere din România care să obţină acest certificat românesc. În această situaţie, petentul se va adresa direct autorităţilor din România în vederea obţinerii informaţiilor necesare.

!!! Înregistrarea căsătoriei încheiate în faţa autorităţilor daneze, islandeze, feroeze sau groenlandeze se va face NUMAI în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, în cazul în care a avut una sau mai multe căsătorii încheiate în România sau în străinătate, a solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ pe marginea certificatului de naştere sau de căsătorie românesc. Dovada o poate face prezentând certificatul de naştere sau de căsătorie eliberat de autorităţile române, cu toate menţiunile înscrise (referitoare la căsătorie sau divorţ). Dacă este cazul vor fi anexate următoarele documente emise de autorităţile române:

- copia sentinţei de divorţ sau a hotărârii de anulare a unei căsătorii anterioare (2 fotocopii);

- certificatul de deces al fostului soţ + 2 fotocopii;

- certificatul de căsătorie anterior, cu menţiunea desfacerii căsătoriei + 2 fotocopii.

Dosarele care nu conţin toate actele menţionate mai sus nu vor fi acceptate.

TERMENUL LEGAL DE ELIBERARE A UNUI CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE ROMÂNESC de către Secţia Consulară a Ambasadei României la Copenhaga este de 48 ore.

În prim plan

Alegeri pentru Președintele României – 2019 – Votul în străinătate

07.08.2019

INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii …

Anunț privind programul de lucru cu publicul

07.08.2019

Vă informăm că în zilele de joi 15 august 2019 (Adormirea Maicii Domnului)) și vineri 16 august 2019, zile libere prin lege nu se lucrează cu…

Înregistrare online pentru alegerile prezidențiale 2019

26.07.2019

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat că, începând de duminică, 28 iulie 2019, ora 12.00 (ora României), alegătorii români din…

Interviul ambasadorului României în revista Diplomacy

29.06.2019

În numărul de vară al revistei ”Diplomacy Magazine”, supliment al Copenhagen Post, principalul ziar central de limba engleză din Danemarca, a …