Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de căsătorie

Înscriere certificat de căsătorie în Danemarca (inclusiv Insulele Feroe și Groenlanda)

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces) întocmite în străinătate au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române. Cetăţenii români au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la primirea certificatului sau a extrasului de stare civilă, să solicite transcrierea acestor acte.

În baza reglementărilor prevăzute de Legea 201 din 21.06.2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, misiunile diplomatice ale României în străinătate vor elibera certificate de naştere, respectiv de căsătorie româneşti, în urma înscrierilor actelor de stare civilă străine.

Pentru recunoaşterea în România a unei căsătorii încheiate în Regatul Danemarcei şi înscrierea în registrele de stare civilă române a căsătoriei înregistrate în Regatul Danemarcei, prin intermediul Ambasadei României la Copenhaga, sunt necesare următoarele documente:

Important: Toate documentele trebuie prezentate în original + două fotocopii!!!

 • Certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile daneze - în original + 2 fotocopii;
 • Formularul standard multilingv eliberat de autoritățile daneze cu toate cele 9 pagini (completat și ștampilat) - în original + 2 fotocopii;

ATENTIE! În cazul în care nu v-a fost eliberat formularul multilingv, certificatul de căsătorie danez semnat și ștampilat trebuie OBLIGATORIU apostilat de către Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei (tel. 0045/33921233) și tradus în limba română de către un traducător autorizat. În acest sens, vă rugăm să vă adresaţi fie unui traducător autorizat de statul danez (caz în care va trebui aplicată apostila de la Haga pe traducere), fie unui traducator autorizat de statul român (caz în care nu va mai fi necesară apostilarea acesteia, fiind suficientă încheierea de legalizare a traducerii, care se efectuează la secția consulară). Link util: http://copenhaga.mae.ro/node/1723. Traducerea legalizată în limba romană a certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile daneze trebuie prezentată în original + 2 fotocopii.

 • Documentele de identitate valabile (care nu au expirat) ale ambilor soţi (cartea de identitate românească și/sau paşaport) - în original + 2 fotocopii;
 • Certificatele de naştere ale ambilor soţi - în original + 2 fotocopii
 1. Dacă unul dintre soți este cetățean danez, acesta va prezenta fie 1/certificatul său de naștere însoțit de formularul standard multilingv, fie 2/certificatul său de naștere apostilat de către Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei (tel. 0045/33921233) însoțit de traducerea acestuia în limba română, efectuată de către un traducător autorizat -  în ambele situații în original + 2 fotocopii. Certificatul de naştere al soțului cetaţean străin nu se traduce la Ambasada României la Copenhaga. Pentru efectuarea traducerii, vă rugăm să vă adresaţi fie unui traducător autorizat de statul danez (caz în care va trebui aplicată apostila de la Haga pe traducere), fie unui traducator autorizat de statul român (caz în care nu va mai fi necesară apostilarea acesteia, fiind suficientă încheierea de legalizare a traducerii, care se efectuează la secția consulară). Link util: http://copenhaga.mae.ro/node/1723.
 2. Dacă unul dintre soți are altă naționalitate decât cea daneză, acesta va prezenta fie certificatul său de naștere însoțit de o traducere efectuată de un traducător autorizat - original + 2 fotocopii.
 • Dacă este cazul, dovada înscrierii mențiunilor de divorț/deces pe marginea certificatului de naștere sau de căsătorie românești. Dacă a mai fost căsătorit, cetățeanul român trebuie să prezinte obligatoriu certificatul de naștere cu toate mențiunile sau certificatul de căsătorie cu mențiunea divorțului.

 

Precizări utile:

 • Pentru căsătoriile încheiate înainte de data de 1 octombrie 2011, soţul cetăţean român va depune personal, la ghişeu, actele necesare înscrierii certificatului de căsătorie.
 • IMPORTANT: Pentru căsătoriile încheiate după data de 1 octombrie 2011 este necesară prezenţa la ambasadă a ambilor soţi. Aceştia vor semna o declaraţie pe proprie răspundere privind regimul matrimonial, declaraţie care nu presupune costuri suplimentare.
 • Dosarele care nu conţin toate actele menţionate mai sus nu vor fi acceptate.
 • Înscrierea certificatului de căsatorie în registrele de stare civilă românești nu este supusă taxelor consulare.
 • Termenul legal de eliberare a unui certificat de căsătorie românesc de către Secţia Consulară a Ambasadei României la Copenhaga este de 48 ore.

 

Prevederi ale Codului Civil cu privire la numele de familie din timpul căsătoriei şi după desfacerea căsătoriei

Alegerea numelui de familie Art. 282 

Viitorii soți pot conveni să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soț poate să își păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite. 

Schimbarea numelui de familie Art. 311 

(1) Soții sunt obligați să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei. 

(2) Dacă soții au convenit să poarte în timpul căsătoriei un nume comun și l-au declarat potrivit dispozitiilor art. 281, unul dintre soți nu poate cere schimbarea acestui nume pe cale administrativă decât cu consimțământul celuilalt soț. 

Numele de familie după căsătorie Art. 383 

 1. La desfacerea căsătoriei prin divorț, soții pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Instanța ia act de această înțelegere prin hotărârea de divorț. 
 2. Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului, instanța poate să încuviințeze ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsatoriei, chiar în lipsa unei înțelegeri între ei.
 3. Dacă nu a intervenit o ințelegere sau dacă instanța nu a dat încuviințarea, fiecare dintre foștii soți poartă numele dinaintea căsătoriei. 

Scrierea numelui în actele şi certificatele de stare civilă

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (actualizată la 18.04.2012)

Numele de familie şi prenumele se scriu ca în actul de identitate şi certificatele de stare civilă. Dacă există diferenţe (litere, diacritice şi/sau cratimă) între numele de familie şi/sau prenumele din actul de identitate şi cele din certificatul de naştere sau certificatul de căsătorie, atunci numele de familie şi prenumele se scriu ca în actul de naştere şi certificatul de naştere, respectiv actul de căsătorie şi certificatul de căsătorie, iar numele şi prenumele din actul de identitate se corectează. Dacă există dubii cu privire la corectitudinea numelui şi/sau prenumelui din certificatul de naştere sau certificatul de căsătorie, se efectuaeză o verificare în registrul de naşteri.

Numele de familie şi prenumele formate din mai multe nume se scriu cu cratimă. Cratima nu este decât un element de legătură.

Transcrierea certificatului de căsătorie în România

Solicitarea transcrierii în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile daneze (inclusiv cele feroeze şi groenlandeze) poate fi adresată şi personal direct autorităţilor din România.

 

Transcrierea certificatului de căsătorie prin intermediul unei procuri

Dacă nu vă puteţi deplasa în România personal pentru a solicita transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile daneze, aveți opțiunea de a împuternici prin PROCURĂ o persoană de încredere din România care să obţină acest certificat românesc. În această situaţie, petentul se va adresa direct autorităţilor din România în vederea obţinerii informaţiilor necesare.

 

Actualizat la 01.10.2019

În prim plan

Trimiterea prin poștă a paşaportului electronic pentru cetăţenii români cu reședința în Danemarca

30.09.2019

Începând cu 1 octombrie 2019, cetățenii români rezidenți în Danemarca pot solicita expedierea noului pașaport electronic prin poștă. În…

România – 30 de ani de la căderea Cortinei de Fier

06.12.2019

La 5 decembrie 2019, Ambasadorul României în Danemarca, E.S. Alexandru Grădinar, a găzduit o dezbatere pe tema rolului României în UE și a…

Marcarea Zilei Naționale a României la Copenhaga

03.12.2019

Ambasada României în Regatul Danemarcei a marcat Ziua Națională a României la 2 Decembrie 2019, printr-o recepție organizată la…

Mesajul ambasadorului României în Danemarca și Islanda cu ocazia Zilei Naționale a României

01.12.2019

Dragi români, Sărbătorirea Zilei Naționale a României ne oferă ocazia de a ne aminti și de a onora curajul, hotărârea și eforturile…

Supliment dedicat României publicat în The Copenhagen Post

28.11.2019

Ambasada României la Copenhaga a realizat un supliment dedicat României în cel mai mare ziar de limba engleză din Danemarca, The Copenhagen…